Realisaties – Publieke ruimtes

Elk project start met een visie. Bij het ontwerp van publieke ruimtes wordt eerst een grondige analyse gemaakt met bijhorende visievorming. Welke richting willen we uit met de site? Hoe is de doorstroom? Welke planten zijn er aanwezig? Hoe willen we de open ruimte invullen? Is er nood aan meer groen? Welke materialen worden er reeds op macroniveau gebruikt? Wat vertellen ons de verkavelingsvoorschriften… Allemaal zaken die het geheel vorm geven, nog voor er werkelijk iets wordt opgetekend. Uiteindelijk volgen de eerste schetsen, inrichtingsplannen, details en doorsnedes. Een meetstaat met globale raming wordt neergeschreven, samen met het lastenboek. Een beheerplan wordt opgemaakt voor een goede afloop.