Realisaties – Flower & Bees

De tijd dat bloemen enkel in cottagetuinen voorkwamen is reeds langs voorbij. Moderne architectuur komt het best tot zijn recht in een natuurlijke omkadering. We bouwen steeds ecologischer en we worden steeds bewuster van het ecologische belang van de tuin.

Ecologische tuinen zijn niet steeds heemtuinen waarbij enkel inheemse planten gebruikt mogen worden. Eén van de voornaamste ecologische principes die we hanteren is dat de plant op een natuurlijke manier kan gedijen op zijn standplaats. Geen water- en zuurminnende planten op droge kalkbodems bijvoorbeeld.  Buxus is de laatste jaren éxtreem gevoelig voor schimmel. Er wordt in enorm veel huishoudens dan ook in paniek naar de tuinman gebeld om hun dierbare buxusbollen te redden. Een veel gemaakte fout is dat er blijvend kwistig wordt omgegaan met fungiciden. Er zijn tegenwoordig alternatieve planten die door het grote publiek niet te onderscheiden zijn van de echte buxus.